Hynčický pstruh

Ahoj! Jsem „Hynčický pstruh" a mám místní tradici již 70 let. Nyní jsem chován na dvou pstruhárnách a to v Hynčicích a sousedních Heřmánkovicích. Obě pstruhárny jsou napájené horskými bystřinami z Javořích hor, jejichž hřeben tvoří hranici s Polskem. Do areálu pstruží líhně v Hynčicích ke mně dokonce přitéká Uhelným potokem z rozsáhlého lesního komplexu nedotčená voda v kojenecké kvalitě, a to samozřejmě pomáhá k mé vysoké kvalitě. Já „Hynčický pstruh" jsem tedy chován ve vynikajících zoohygienických podmínkách, které kromě již zmíněné kvality vody umožňuje rozsáhlá a stále probíhající rekonstrukce obou rybochovných objektů s aplikací nejmodernějších technologií enviromentální akvakultury. Jsem v posledních letech sice chován mnohem intenzivněji než dřív, ale přesto neustále cítím silné propojení s okolní přírodou. U řady nádrží, ve kterých jsem chován, jsou pro mé blaho budovány kořenové čistírny vody. To se potom teprve krásně plave v té „živé vodě" a to krmení! Nešetří na mně ani trochu, protože mě krmí granulemi od renomované dánské firmy Biomar a to těmi nejlepšími, které vyrábějí. Majitel ví, že když mě krmí tím nejlepším, tak to výborně strávím a nezašpiním si tolik vodu, ve které žiji, svými výkaly. Pěkně a rychle vyrostu, jsem odolný, v dobré kondici a zdraví a nakonec pak mám i velmi chutné maso pevné konzistence. Jsem opečováván i po stránce veterinární, nejenže jsem preventivně koupán v dezinfekčních koupelích šetrných k životnímu prostředí, ale když náhodou onemocním a potřebuji léčbu, dostanu vše potřebné k uzdravení. Naštěstí se to nestává moc často a když už je to potřeba, ještě dlouhou dobu po té čekám a plavu si v čisté vodě, aby ve mně nezůstaly žádné zbytky léků. Když to v krátkosti shrnu, jsem vlastně úžasný a jedinečný!