Pstruží líheň

Pstruží líheň Hynčice má 2 areály pro chov lososovitých ryb. První areál se nachází přímo v Hynčicích, kde se ryby vytírají, líhnou jikry, rozkrmují plůdky a odchovávají násady, zde též probíhá drobnoprodej. V sousedních Heřmánkovicích je druhý areál se soustavou zemních rybníčků a recirkulačních nádrží sloužících převážně pro výkrm násad do tržní velikosti. Výrobně - chovatelský program je zaměřen na Pstruha obecného, Pstruha duhového a Lipana podhorního. Od těchto druhů si chováme i generační hejna, sámi je vytíráme a odchováváme násady různé velikosti, ty vykrmujeme až po tržní ryby. Dají se u nás zakoupit prakticky všechny věkové kategorie výše uvedených druhů ryb různého stáří včetně jiker. Ne vždy jsou však všechny kategorie v poptávaném množství k dispozici. Kromě lososovitých ryb okrajově produkujeme i kaprovité ryby ze 2 rybníků.

Aktuální nabídka ryb

Přijímáme objednávky na jikry v očních bodech pstruha duhového (jarní formy). Odběr je možný po domluvě v březnu až dubnu. Cena za 1 kus je 0,55 Kč včetně DPH 12 % u prodeje do 10 000 kusů. Cena 0,50 Kč včetně DPH 12 % za 1 kus pro prodej nad 10 000 kusů.

Pstruh duhový tržní - pro velkoodběratele za 150 Kč/1 kg včetně DPH 12 %

Pstruh obecný potoční tržní - pro velkoodběratele za 200 Kč/1 kg včetně DPH 12 %

Pstruh duhový tržní - pro drobnoprodej 180 Kč/1 kg včetně DPH 12 %