Lipan podhorní

Jedná se o naši původní lososovitou rybu s typickou tukovou ploutvičkou a nádhernou hřbetní ploutví. Zejména v jarním období tření jsou samci okázale intenzivně zbarveni. Žijí převážně v lipanových pásmech řek, kde se mezi proudy a mělčinami vyskytují různé tůně a hlubší úseky. Pohlavní dospělosti lipan dosahuje mezi 2 - 3 lety. Vytírá se zpravidla v druhé polovině dubna až začátkem května při oteplení vody minimálně na 7°C, lépe však je, když je stabilní teplota kolem 10°C. Výtěr ryb a líhnutí jiker jsou velmi náchylné na chlad pod 7°C a na kolísání teploty vody, takže na jaře s velkými výkyvy počasí se výtěr ani inkubace vůbec nemusí podařit. Samice mají několik tisíc jiker o velikosti cca 3 mm. Líhnutí trvá přibližně 200-230 stupňodní. Lipan podhorní byl donedávna velmi hojnou rybou lipanových a pstruhových pásem, docházelo i k jeho přirozené expanzi díky oteplování řek. To platilo cca do roku 2005-2007. Od té doby obrovský predační tlak vyder způsobil, že je lipan dnes téměř před vyhynutím. Vydry ho preferují díky svému specifickému pachu a on se bohužel nechá dobrovolně sežrat, protože se instinktivně neumí schovat pod kámen či do kořenového systému jako pstruh. Schová se při nebezpečí jen do nejhlubšího místa tůně, kde čeká, zda se stane potravou. Proto i u tohoto druhu probíhá umělý výtěr. Pro zarybňování řek se využívají hlavně malé kategorie plůdku až ročka, aby z nich vyrostly pokud možno divoké ryby. Pro sportovní rybáře jsou lipani nad 30 cm úžasným muškařským zážitkem.