Pstruh obecný

Jedná se o naši původní lososovitou rybu obývající horní toky řek pstruhových a lipanových pásem. Pstruh obecný potoční je nádhernou rybou s černými a bíle lemovanými červenými tečkami. Vyskytuje se ovšem i ve zlaté formě. V zajetí se na granulovaném krmivu dožívá 10 - 12 let, ve volné přírodě pak 5 - 6 let. Samci obvykle dospívají ve 2, samice ve 3 letech. Poslední roky je populace pstruha obecného silně decimována predátory, kdy se ve volných vodách pohlavní dospělosti dožívá jen minimum jedinců a proto jeho počty rapidně klesají. Následně nejsou v tocích generační ryby pro přirozený výtěr a je nutné uměle zarybňovat. Samice má dle stáří a velikosti od několika set až po několik tisíc kusů jiker, jejich velikost se pohybuje v rozmezí 4 - 7 mm. Výtěr v přírodě probíhá většinou na přelomu října a listopadu a to v mělkých proudících písčinách. U ryb chovaných v zajetí se zpravidla posouvá až na přelom listopadu a prosince. Protože výtěr probíhá před zimou a během zimy, jikry inkubují při teplotě vody kolem 4°C a samotná inkubace pak trvá 3 - 4 měsíce. Jikry od oplození do vykulení plůdku potřebují cca 450 - 500 stupňodní (tj. každodenní součet teploty vody, ve které jsou jikry inkubovány). Pstruha obecného není problém s použitím vhodných technologií a moderních krmiv domestikovat. Velmi dobře se tedy chová v zajetí s poměrně intenzivním způsobem odchovu i výkrmu, přesto dosažení tržní velikosti (kolem 350 g) trvá 2,5 - 3 roky. Maso má pak specifickou, velmi příjemnou chuť i konzistenci. Tento původní druh ryb běžně užíváme v rybářské sezóně k zarybnění revírů mírovými jedinci. Ti slouží pro zpestření lovu s možností ponechání úlovku rybářem, protože ztratili umělým odchovem a výkrmem částečně svou plachost. Naproti tomu rybky vysazené do tekoucích vod již ve velikosti plůdku si plachost a ostražitost ponechávají a mohou z nich do budoucna vyrůst nové generační ryby.